Pravidla pro sjednávání smluv a vystavování objednávek

 Tato pravidla se použijí pro uzavírání veškerých smluvních vztahů, včetně jejich změn, společnostmi FOXCONN CZ s.r.o., Foxconn European Manufacturing Services s.r.o., GLOBAL SERVICES SOLUTIONS s.r.o., Foxconn Europe Digital Solutions s.r.o., Foxconn Technology CZ s.r.o. TradeDX s.r.o., VaultDX s.r.o., Foxconn 4Tech s.r.o., Foxconn DRC s.r.o. , SafeDX s.r.o., FITA Energy Solutions a.s., Foxteq CZ s.r.o. (každá dále jako „Společnost“):

1. Komplexita kontraktačního procesu

Společnost je společností s komplexním systémem řízení. Proces uzavření smlouvy či schválení objednávky tedy může v konkrétním případě zahrnovat následující fáze: výběr smluvního partnera, projednání podmínek spolupráce, vyjednávání smlouvy, připomínkování smlouvy ze strany nadřízených pracovníků, klíčových oddělení, právních poradců, daňových poradců až po konečný podpis finálně dohodnuté smlouvy či vystavení objednávky osobou k tomu oprávněnou.

Společnost si proto vyhrazuje kdykoliv v průběhu kontraktačního procesu právo navrhovat v dosud vyjednaném návrhu smlouvy či objednávky změny, popř. právo od dalšího vyjednávání odstoupit, a to i bez uvedení důvodů. Případné opuštění kontraktačního procesu či odmítnutí podpisu již dohodnutého návrhu smlouvy jednatelem Společnosti nebude stranami považováno za nepoctivé jednání a Společnost za ně neponese žádnou odpovědnost.

2. Osoby oprávněné k uzavření smlouvy

Veškeré smlouvy či objednávky, jejichž smluvní stranou je Společnost, lze uzavřít pouze v písemné podobě s podpisem oprávněné osoby, kterou je:

a) jednatel,
b) jiná osoba, je-li k podpisu smlouvy zmocněna dle písemně vyhotovené plné moci,
c) pro objednávky - osoba uvedená jako oprávněná ke schválení objednávek na webových stránkách Společnosti v sekci pro dodavatele - http://www.foxconn.cz/objednavky.

Jiné osoby nejsou za Společnost oprávněny uzavřít smluvní vztah. Smluvní partner Společnosti je vždy povinen ověřit, že osoba, která s ním za Společnost uzavírá smlouvu, popř. potvrzuje objednávku, je osobou uvedenou v tomto článku výše. U osob jednajících na základě plné moci (ad (b) výše) ověří smluvní partner rozsah tohoto zmocnění.

3. Vyloučení uzavření smluvního vztahu formou e-mailové korespondence či ústně

Společnost smlouvu uzavře až poté, co jsou dohodnuty veškeré podmínky a ujednání, a jsou známy veškeré právní a skutkové okolnosti. Vylučuje se proto možnost uzavřít vzájemný smluvní vztah pouze v rámci e-mailové korespondence či ústně, včetně konkludentního přijetí návrhu smlouvy či objednávky. Rovněž se vylučuje možnost přijetí nabídky na uzavření smlouvy s jakoukoliv odchylkou či dodatkem. K uzavření smluvního vztahu je nutná vždy (i) objednávka podepsaná za Společnost oprávněnou osobou dle čl. 2 výše a podepsaná dodavatelem anebo (ii) řádně podepsaná písemná smlouva.

4. Výběrové řízení a jeho charakter

Pokud kontraktačnímu jednání předcházelo výběrové řízení, představují veškerá množství či objemy, popř. doby trvání smlouvy a další předběžné podmínky, které byly uvedeny Společností v podkladech pro výběrové řízení pouze nezávazný odhad. Smluvnímu partnerovi Společnosti nevzniká z účasti na výběrovém řízení žádné vymahatelné právo vůči Společnosti. Na podklady či informace distribuované v souvislosti s výběrovým řízením nebude brán při výkladu jakékoliv smlouvy zřetel.

V případě, že smluvní partner nesouhlasí s aplikací kteréhokoliv výše uvedeného pravidla na jednání se Společností ohledně budoucího smluvního vztahu či jeho změny, upozorní na tento nesouhlas Společnost a obě strany ujednají pravidlo, které pro ně bude vzájemně vyhovující.

Tento web využívá cookies

Pro chod webu jsou nezbytně aktivovány esenciální soubory cookies. Pro plnohodnotné poskytování služeb, personalizaci reklam a analýzu návštěvnosti jsou však nutné povolit i volitelné cookies. Kliknutím na následující tlačítko, je zapnete. Zobrazit podrobnosti

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat z nastavení cookies níže. Zobrazit podrobnosti