Informace pro smluvní partnery

Informace o zpracování osobních údajů pro smluvní partnery:

Správce osobních údajů: společnosti skupiny Foxconn, se kterými jste vstoupili do smluvního vztahu, popř. se kterými vedete jednání (seznam je uveden dole).

Jak kontaktovat správce:

 • prostřednictvím e-mailu GDPRInfo@emea.foxconn.com
 • dále i osobně nebo poštou na oddělení Compliance, popř. datovou schránkou

Účely zpracování

vedení výběrového řízení na dodavatele zboží nebo služeb a evidence o tomto řízení, uzavření a plnění smlouvy mezi Vámi a správcem, plnění zákonných práv a povinností vyplývajících z právního vztahu mezi Vámi a správcem nebo s ním souvisejících (daňové povinnosti, archivační povinnosti, atd.), ochrana majetku, života, zdraví osob a zájmů správce.

Kategorie dotčených osobních údajů

identifikační, adresní a kontaktní údaje, finanční a fakturační údaje, údaje týkající se pracovního poměru, podoba a lokalizační údaje (v případě návštěvy našich areálů, které jsou střeženy kamerovým systémem – nejedná se o zpracování údajů zvláštní kategorie)

Právní základ zpracování

a) plnění právní povinnosti,
b) plnění smlouvy,
c) oprávněný zájem správce spočívající zejména v ochraně majetku, života, zdraví osob a zájmů správce

Příjemci, resp. kategorie příjemců údajů

orgány veřejné správy (Finanční úřad, Úřad práce atd.), orgány činné v trestním řízení (soudy, Policie ČR atd.), smluvní partneři (je-li předání osobních údajů nezbytné pro plnění smlouvy), externí dodavatelé služeb jako zpracovatelé osobních údajů a další subjekty dle platných právních předpisů.

Doba uložení osobních údajů: po dobu nezbytně nutnou: tj.
a) po dobu trvání výběrového řízení a smluvního vztahu a následně po dobu stanovenou platnými právními předpisy,
b) po dobu nutnou pro naplnění oprávněného zájmu správce

Informace o zpracování osobních údajů jsou k dispozici v sídlech společností skupiny Foxconn (personální oddělení, oddělení Compliance).

Práva subjektu údajů

V souvislosti se zpracováním osobních údajů má subjekt údajů následující práva:

 • k přístupu ke svým osobním údajům: subjekt údajů má právo získat přístup ke svým osobním údajům a také má právo na informaci, zda jsou jeho osobní údaje zpracovávány, v jakém rozsahu, za jakým účelem, po jakou dobu atd.,
 • požádat o opravu nepřesných osobních údajů,
 • požádat o výmaz osobních údajů,
 • požádat o omezení zpracování osobních údajů, pokud: a) subjekt údajů popírá přesnost osobních údajů, b) zpracování je protiprávní a subjekt údajů nežádá výmaz svých osobních údajů, nýbrž omezení zpracování, c) správce již osobní údaje nepotřebuje, ale subjekt údajů je potřebuje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků, d) subjekt údajů vznese námitku proti zpracování,
 • vznést námitku proti zpracování osobních údajů,
 • žádat přenositelnost osobních údajů, pokud a) je zpracování založeno na  souhlasu subjektu údajů nebo plnění smlouvy a b) je zpracování automatizované, má subjekt osobních údajů právo získat své osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu,
 • odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů,
 • podat stížnost na zpracování osobních údajů Úřadu pro ochranu osobních údajů (sídlem Pplk. Sochora 727/27, 170 00 Praha 7 – Holešovice).

Obecně máte právo Vy i subjekt osobních údajů neposkytnout nám osobní údaje. V některých případech může být poskytnutí osobních údajů smluvním požadavkem – pokud by v takovém případě osobní údaje poskytnuty nebyly, nelze očekávat uzavření smlouvy ani její plnění. Pokud potřeba zpracování osobních údajů vyplývá ze zákona, důsledky neposkytnutí těchto osobních údajů se řídí právními předpisy.

Osobní údaje zpracováváme automatizovaně popř. manuálně. K automatizovanému rozhodování (tj. rozhodování založenému výlučně na automatizovaném zpracování osobních údajů) ani k jejich profilování u nás nedochází.

V případě jakýchkoliv podnětů, či dotazů nebo za účelem uplatnění práv subjektu údajů v souvislosti se zpracováním osobních údajů (včetně stížností) se můžete Vy i subjekt údajů obrátit na naše Compliance oddělení:

 • Osobně na oddělení Compliance na adrese našeho sídla
 • Poštou na oddělení Compliance na adresu našeho sídla
 • Emailem na adresu GDPRInfo@emea.foxconn.com
 • Datovou schránkou

Seznam správců osobních údajů:

 • Foxconn European Manufacturing Services s.r.o., se sídlem U Zámečku 27, Pardubičky, 530 03 Pardubice, IČO: 25965361, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 17934, ID datové schránky: b38626e

 • FOXCONN CZ s.r.o., se sídlem U Zámečku 27, Pardubičky, 530 03 Pardubice, IČO: 25938002, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 16095, ID datové schránky: v56cem6

 • Foxconn Technology CZ s.r.o., se sídlem Kutná Hora – Karlov 245, PSČ 28401, IČO: 27516032, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 149895, ID datové schránky: vns6265

 • Foxconn DRC s.r.o., se sídlem U Zámečku 27, Pardubičky, 530 03 Pardubice, IČO: 04352475, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 35677, ID datové schránky: 2i579yy

 • Foxconn 4Tech s.r.o., se sídlem U Zámečku 27, Pardubičky, 530 03 Pardubice, IČO: 04352416, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 35676, ID datové schránky: gyj79y7

 • GLOBAL SERVICES SOLUTIONS s.r.o., se sídlem U Zámečku 27, Pardubičky, 530 03 Pardubice, IČO: 27524850, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 24088, ID datové schránky: bbz8hzv

 • Foxconn Europe Digital Solutions s.r.o., se sídlem U Zámečku 27, Pardubičky, 530 03 Pardubice, IČO: 04390962, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 35745, ID datové schránky: 26h8ur5

 • VaultDX s.r.o., se sídlem Karlov 245, 284 01 Kutná Hora, IČO: 04345461, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 246233, ID datové schránky: kq9774q

 • TradeDX s.r.o., se sídlem Karlov 245, 284 01 Kutná Hora, IČO: 05861551, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 271821, ID datové schránky: qw8fbwz

 • FITA Energy Solutions a.s., se sídlem U Zámečku 27, Pardubičky, 530 03 Pardubice, IČO: 07083254, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 3712, ID datové schránky: mf98gpr

 • SafeDX s.r.o., se sídlem K Žižkovu 813/2, Vysočany, 190 00 Praha 9, IČO: 04585119, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 249253, ID datové schránky: ijzcju7

 • Foxteq CZ s.r.o., se sídlem U Zámečku 27, Pardubičky, 530 03 Pardubice, IČO: 174 05 459, zapsaná C 49883 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové, ID datové schránky: ax2pgpd

Tento web využívá cookies

Pro chod webu jsou nezbytně aktivovány esenciální soubory cookies. Pro plnohodnotné poskytování služeb, personalizaci reklam a analýzu návštěvnosti jsou však nutné povolit i volitelné cookies. Kliknutím na následující tlačítko, je zapnete. Zobrazit podrobnosti

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat z nastavení cookies níže. Zobrazit podrobnosti