Společnost FOXCONN klade velký důraz na dodržování všech požadavků týkajících se ochrany komponentů citlivých na elektrostatický náboj (ESD). Protože všechny klíčové komponenty počítače jsou velmi náchylné na poškození elektrostatickým nábojem, musíme tyto komponenty dostatečně chránit.

Na poškození komponentů stačí statické napětí 1000 V, ale člověk vnímá napětí od 2000 V do 5000 V. Proto k poškození komponentů může dojít bez toho, abychom to vnímali.

Ochrana elektronických komponentů před elektrostatickými jevy

Hlavní podstata ochrany před elektrostatickým nábojem spočívá v eliminaci nebezpečného elektrostatického náboje. Protože nebezpečný elektrostatický náboj vzniká mezi materiály s různými potenciály. Za účelem efektivní ochrany musíme zabezpečit ve vyhrazených prostorech implementaci ESD ochranných prostředků. Tyto ESD ochranné prostředky se netýkají jen pracovních stolů, podlah anebo vozíků, ale i zaměstnanců, kteří pracují v ESD vyhrazených prostorech. Proto používají operátoři ESD pláště v kombinaci s ESD náramky anebo ESD patěnkami. ESD ochranné pomůcky jsou citlivě volené pro jednotlivé pracovní pozice s důrazem na potřebnou mobilitu operátorů při práci a co nejmenší zásah do jejich pracovní činnosti. Všichni noví operátoři, ale i inženýři a manažeři musí projít vstupním ESD školením, kde dostávají všechny potřebné informace o ESD ochraně. Tato ESD školení se v pravidelných intervalech opakují. Dodržování všech ESD procesů je pravidelně kontrolované ESD auditory a ESD koordinátory. Případné neshody jsou evidované a odstaněné. Naše společnost implementovala komplexní ESD program, který vychází z národních a mezinárodních standardů.

K elektrostatickému výboji může také dojít tehdy, když se subjekt nabitý elektrostatickým nábojem přiblíží k součástce na vzdálenost menší než 30 cm. Obecně platí 1 mm = 1 kV přeskokové napětí.

  • Člověk vnímá napětí mezi 2 kVolty až 5 kV, k poškození součástky stačí 1 kV.
  • Člověk slyší výboj >6000 V a vidí výboj >8000 V

Tento web využívá cookies

Pro chod webu jsou nezbytně aktivovány esenciální soubory cookies. Pro plnohodnotné poskytování služeb, personalizaci reklam a analýzu návštěvnosti jsou však nutné povolit i volitelné cookies. Kliknutím na následující tlačítko, je zapnete. Zobrazit podrobnosti

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat z nastavení cookies níže. Zobrazit podrobnosti