Upravit stránku
Jako členové Odpovědné obchodní aliance (Responsible Business Alliance - RBA) je Foxconn povinen nejen dodržovat pravidla uvedená v Kodexu chování RBA, ale zároveň je šířit v rámci dodavatelského řetězce firmy. Během RBA auditů, které jsou vedeny externí firmou, je ověřována shoda s místní legislativou a pravidly RBA, která jsou leckdy přísnější a lépe tak chrání bezpečnost a práva zaměstnanců společnosti. Kontrolovány jsou čtyři oblasti – pracovní právo, bezpečnost práce, ochrana životního prostředí a etika. Tyto oblasti musí být zároveň zastřešeny funkčním systémem řízení. Je kontrolována interní dokumentace a fungování procesů v praxi, a to prostřednictvím prohlídek provozů a pohovorů se zástupci vedení a zaměstnanci.
Oba audity potvrdily, že interní politiky i procesy jsou ve společnosti Foxconn na špičkové úrovni a že se snaha pracovníků firmy o neustálé zlepšování vyplácí.

V červenci proběhl RBA audit v závodě v Kutné Hoře a výsledek byl velmi dobrý. Tým auditorů do finální zprávy uvedl pouze jediné zjištění z ubytoven v oblasti požární ochrany, čímž jsme z možných 200 bodů získali 194. S ubytovateli byla ihned provedena nápravná opatření. Pardubický RBA audit následoval v srpnu a jeho výsledek byl fantastický – hodnocení firmy dosáhlo plného počtu bodů a získala tak platinovou medaili.