česky english
nabízíme zajímavé pracovní příležitosti
pečujeme o spokojenost našich zaměstnanců
Nabízíme zajímavé pracovní příležitosti v oblasti hi-tech technologií
Nabízíme perspektivní práci v mezinárodním prostředí
pečujeme o spokojenost našich zaměstnanců
Podporujeme profesní rozvoj našich zaměstnanců
Podporujeme kariérní rozvoj našich zaměstnanců
Podporujeme interní komunikaci ve firmě
Podporujeme integraci cizinců
Nabízíme pracovní příležitosti pro studenty a absolventy
Věnujeme se adaptaci nových zaměstnanců ve firmě
Pomáháme nemocným a hendikepovaným
Podporujeme organizace zajišťující výchovu a vzdělávání mládeže
Nabízíme zajímavé pracovní příležitosti v oblasti hi-tech technologií
Nabízíme perspektivní práci v mezinárodním prostředí
Pečujeme o spokojenost našich zaměstnanců
Podporujeme profesní rozvoj našich zaměstnanců
Podporujeme kariérní rozvoj našich zaměstnanců
Podporujeme interní komunikaci ve firmě
Podporujeme integraci cizinců
Nabízíme pracovní příležitosti pro studenty a absolventy
Věnujeme se adaptaci nových zaměstnanců ve firmě
Pomáháme nemocným a hendikepovaným
Podporujeme organizace zajišťující výchovu a vzdělávání mládeže
 • nabízíme zajímavé pracovní příležitosti
 • pečujeme o spokojenost našich zaměstnanců
 • Nabízíme zajímavé pracovní příležitosti v oblasti hi-tech technologií
 • Nabízíme perspektivní práci v mezinárodním prostředí
 • pečujeme o spokojenost našich zaměstnanců
 • Podporujeme profesní rozvoj našich zaměstnanců
 • Podporujeme kariérní rozvoj našich zaměstnanců
 • Podporujeme interní komunikaci ve firmě
 • Podporujeme integraci cizinců
 • Nabízíme pracovní příležitosti pro studenty a absolventy
 • Věnujeme se adaptaci nových zaměstnanců ve firmě
 • Pomáháme nemocným a hendikepovaným
 • Podporujeme organizace zajišťující výchovu a vzdělávání mládeže
 • Nabízíme zajímavé pracovní příležitosti v oblasti hi-tech technologií
 • Nabízíme perspektivní práci v mezinárodním prostředí
 • Pečujeme o spokojenost našich zaměstnanců
 • Podporujeme profesní rozvoj našich zaměstnanců
 • Podporujeme kariérní rozvoj našich zaměstnanců
 • Podporujeme interní komunikaci ve firmě
 • Podporujeme integraci cizinců
 • Nabízíme pracovní příležitosti pro studenty a absolventy
 • Věnujeme se adaptaci nových zaměstnanců ve firmě
 • Pomáháme nemocným a hendikepovaným
 • Podporujeme organizace zajišťující výchovu a vzdělávání mládeže
jste zde: Česky » O NÁS » Plány do budoucnosti

Díky pozitivnímu vývoji v uplynulých letech se společnost FOXCONN CZ stala:

 • výrobní centrálou v Evropě a plně obsluhovat region EMEA (Evropa, Střední východ, Afrika)
 • poskytovatelem kompletních služeb z jednoho místa
Nicméně stále pokračuje a bude pokračovat integrace výrobního procesu, jejímž cílem je další snižování nákladů a zvyšování efektivity. Nejvýznamnějšími důvody jsou globální konkurence, rychle se měnící technologie, preference zákazníků a podmínky trhu. Nové příležitosti a výzvy přináší i pokračující integrace s Evropskou unií, jejímž členem se Česká republika stala 1. května 2004. Znamená to odbourávání překážek pro přepravu zboží mezi státy, zvýšenou mobilitu pracovní síly, harmonizaci legislativy, rostoucí vazbu na evropskou měnu a mnoho dalších faktorů.

Je zřejmé, že se Foxconn významně podílí na investicích zde v Pardubicích a plánuje další investice i do budoucna. V průběhu minulých let se nám podařilo navázat spolupráci s 5 významnými partnery. Do budoucna plánujeme tyto vztahy dále rozvíjet a upevňovat a nadále zvyšovat objem zakázek pro stávající zákazníky.

Naší prioritou stále zůstává udržení konkurenceschopnosti. Nárůst našich obchodních aktivit je spojen nejen s nastavením konkurenceschopných cen, ale i s poskytováním perfektního servisu k našim výrobkům. Nadále  pokračujeme v průběžném zlepšování firemních činností tak, abychom je vykonávali jednodušeji, elegantněji, rychleji a levněji. Jedině tímto způsobem dlouhodobě odoláváme tlaku konkurence a zajišťujeme vysokou kvalitu veškeré naší práce.

Naším společným cílem, který naplňujeme, je být nejlepším výrobcem PC v Evropě a zároveň evropským logistickým centrem mateřské firmy. Toho dosahujeme nejen prostřednictvím investičního rozvoje, ale zejména prostřednictvím každého ze zaměstnanců, kdy rozvoj a nárůst výrobních činností klade vysoké nároky na profesionalitu každého z nich. Neboť to jsou především oni, kteří jsou schopni nejen plnit, ale i překonávat veškerá očekávání ze strany zákazníků.

Obchodní a výrobní plány kladou důraz na další vzdělávání a zaškolování pracovníků na všech stupních. FOXCONN CZ zajišťuje neustálý osobní růst svých zaměstnanců a zejména těm nejlepším umožňuje jejich osobní rozvoj a kariérní růst.

I přes relativně krátkou dobu své existence představitelé FOXCONNu CZ věří, že růst a rozvoj firmy přispívá k celkovému rozvoji společnosti, města, regionu i celé České republiky. Není to jen otázka zaměstnanosti, ale také pokračující spolupráce s Univerzitou Pardubice a podpora sdružení a nadací působících v sociální oblasti.

NABÍDKA VOLNÝCH MÍST
AKTUÁLNĚ

Stránka 1 z 10  > >>

I v letošním roce proběhlo vyhlášení nejlepšího zaměstnavatele v rámci soutěže Sodexo Zaměstnavatel roku. Společnost Foxconn obhájila prvenství mezi pardubickými zaměstanavateli již počtvrté za sebou.

I letos vyrážel Foxconn hledat talenty na studentské veletrhy. Cílem byl samozřejmě region Pardubice, ale nepropásli jsme ani Prahu nebo Plzeň – i tamější univerzity se stali na jeden den místem setkání studentů a absolventů se zaměstnavateli.