česky english
nabízíme zajímavé pracovní příležitosti
pečujeme o spokojenost našich zaměstnanců
Nabízíme zajímavé pracovní příležitosti v oblasti hi-tech technologií
Nabízíme perspektivní práci v mezinárodním prostředí
pečujeme o spokojenost našich zaměstnanců
Podporujeme profesní rozvoj našich zaměstnanců
Podporujeme kariérní rozvoj našich zaměstnanců
Podporujeme interní komunikaci ve firmě
Podporujeme integraci cizinců
Nabízíme pracovní příležitosti pro studenty a absolventy
Věnujeme se adaptaci nových zaměstnanců ve firmě
Pomáháme nemocným a hendikepovaným
Podporujeme organizace zajišťující výchovu a vzdělávání mládeže
Nabízíme zajímavé pracovní příležitosti v oblasti hi-tech technologií
Nabízíme perspektivní práci v mezinárodním prostředí
Pečujeme o spokojenost našich zaměstnanců
Podporujeme profesní rozvoj našich zaměstnanců
Podporujeme kariérní rozvoj našich zaměstnanců
Podporujeme interní komunikaci ve firmě
Podporujeme integraci cizinců
Nabízíme pracovní příležitosti pro studenty a absolventy
Věnujeme se adaptaci nových zaměstnanců ve firmě
Pomáháme nemocným a hendikepovaným
Podporujeme organizace zajišťující výchovu a vzdělávání mládeže
 • nabízíme zajímavé pracovní příležitosti
 • pečujeme o spokojenost našich zaměstnanců
 • Nabízíme zajímavé pracovní příležitosti v oblasti hi-tech technologií
 • Nabízíme perspektivní práci v mezinárodním prostředí
 • pečujeme o spokojenost našich zaměstnanců
 • Podporujeme profesní rozvoj našich zaměstnanců
 • Podporujeme kariérní rozvoj našich zaměstnanců
 • Podporujeme interní komunikaci ve firmě
 • Podporujeme integraci cizinců
 • Nabízíme pracovní příležitosti pro studenty a absolventy
 • Věnujeme se adaptaci nových zaměstnanců ve firmě
 • Pomáháme nemocným a hendikepovaným
 • Podporujeme organizace zajišťující výchovu a vzdělávání mládeže
 • Nabízíme zajímavé pracovní příležitosti v oblasti hi-tech technologií
 • Nabízíme perspektivní práci v mezinárodním prostředí
 • Pečujeme o spokojenost našich zaměstnanců
 • Podporujeme profesní rozvoj našich zaměstnanců
 • Podporujeme kariérní rozvoj našich zaměstnanců
 • Podporujeme interní komunikaci ve firmě
 • Podporujeme integraci cizinců
 • Nabízíme pracovní příležitosti pro studenty a absolventy
 • Věnujeme se adaptaci nových zaměstnanců ve firmě
 • Pomáháme nemocným a hendikepovaným
 • Podporujeme organizace zajišťující výchovu a vzdělávání mládeže
jste zde: Česky » Novinka
02.03.2016

Partnerství Foxconnu a středních škol na Kutnohorsku bylo zpečetěno. Studenti se mohou těšit na významnou podporu firmy.


Dne 18. února 2016 podepsali zástupci dvou významných škol v regionu a jednatel společnosti Foxconn Memorandum o vzájemné spolupráci. Dokument zpečetil jejich dlouhodobé partnerství a přislíbil významější spolupůsobení na Kutnohorsku v budoucnu.

Dohodu o prohloubení vzájemného působení na svých pracovištích sepsala Věra Szabová, ředitelka VOŠ, SPŠ a OA v Čáslavi a Antonín Hasík, ředitel SOŠ a SOU řemesel v Kutné Hoře s Alanem Macintyrem, jednatelem společnosti Foxconn Technology v Kutné Hoře.

„SOŠ a SOU řemesel vítá tuto spolupráci s významným zaměstnavatelem v regionu hned z několika důvodů. Škola tímto získává důležitého sociálního partnera pro připomínkování školních vzdělávacích programů (ŠVP) vyučovaných oborů. Žáci se díky němu dostanou do reálné praxe, tolik potřebné při výchově dobrých řemeslníků.“ Komentuje podpis memoranda Antonín Hasík.

Studenti se tak mohou těšit na větší podporu jednoho z významných zaměstnavatelů v kraji v podobě brigád, praxí, odborných stáží a přednášek. Prohlubovat jejich znalosti budou také významní specialisté v oboru z firmy Foxconn, kteří budou docházet do škol a prezentovat nové trendy v oblasti IT technologií, personalistiky a ekonomiky.

Věra Szabová dodává: „Spolupráce s firmou Foxconn si velmi vážím. Umožnění odborných praxí ve výrobních i administrativních provozech je pro naše studenty velkým přínosem. Také si cením realizace přednášek od firemních specialistů, které studentům rozšiřují odborné znalosti. Velkou výhodou pro studenty je též komunikace v anglickém jazyce. Studenti tak mají možnost si v praxi ověřit své jazykové dovednosti. Vnitropodniková komunikace v angličtině je rovněž výhodou pro naše zahraniční studenty a partnery, kterým firma nabízí možnost vykonání odborných stáží v rámci mezinárodního programu ERASMUS plus. Při této příležitosti bych ráda firmě Foxconn poděkovala za finanční příspěvek na realizaci volnočasových aktivit pro žáky základních škol, které se konají u nás ve škole v rámci podpory technického vzdělávání. Těším se na další společné aktivity a věřím, že toto Memorandum o spolupráci deklaruje vzdělávání pro praxi.“

Nově zpečetěné partnerství může mít významný dopad na vzdělání mladých lidí, kteří potřebují ke svému rozvoji především praxi. Na stážích ve firmě Foxconn mohou vyzkoušet své teoretické znalosti přímo ve výrobě a tím pádem zásadním způsobem ovlivnit svou budoucí kariéru.


NABÍDKA VOLNÝCH MÍST
AKTUÁLNĚ

Stránka 1 z 10  > >>

I v letošním roce proběhlo vyhlášení nejlepšího zaměstnavatele v rámci soutěže Sodexo Zaměstnavatel roku. Společnost Foxconn obhájila prvenství mezi pardubickými zaměstanavateli již počtvrté za sebou.

I letos vyrážel Foxconn hledat talenty na studentské veletrhy. Cílem byl samozřejmě region Pardubice, ale nepropásli jsme ani Prahu nebo Plzeň – i tamější univerzity se stali na jeden den místem setkání studentů a absolventů se zaměstnavateli.