česky english
nabízíme zajímavé pracovní příležitosti
pečujeme o spokojenost našich zaměstnanců
Nabízíme zajímavé pracovní příležitosti v oblasti hi-tech technologií
Nabízíme perspektivní práci v mezinárodním prostředí
pečujeme o spokojenost našich zaměstnanců
Podporujeme profesní rozvoj našich zaměstnanců
Podporujeme kariérní rozvoj našich zaměstnanců
Podporujeme interní komunikaci ve firmě
Podporujeme integraci cizinců
Nabízíme pracovní příležitosti pro studenty a absolventy
Věnujeme se adaptaci nových zaměstnanců ve firmě
Pomáháme nemocným a hendikepovaným
Podporujeme organizace zajišťující výchovu a vzdělávání mládeže
Nabízíme zajímavé pracovní příležitosti v oblasti hi-tech technologií
Nabízíme perspektivní práci v mezinárodním prostředí
Pečujeme o spokojenost našich zaměstnanců
Podporujeme profesní rozvoj našich zaměstnanců
Podporujeme kariérní rozvoj našich zaměstnanců
Podporujeme interní komunikaci ve firmě
Podporujeme integraci cizinců
Nabízíme pracovní příležitosti pro studenty a absolventy
Věnujeme se adaptaci nových zaměstnanců ve firmě
Pomáháme nemocným a hendikepovaným
Podporujeme organizace zajišťující výchovu a vzdělávání mládeže
 • nabízíme zajímavé pracovní příležitosti
 • pečujeme o spokojenost našich zaměstnanců
 • Nabízíme zajímavé pracovní příležitosti v oblasti hi-tech technologií
 • Nabízíme perspektivní práci v mezinárodním prostředí
 • pečujeme o spokojenost našich zaměstnanců
 • Podporujeme profesní rozvoj našich zaměstnanců
 • Podporujeme kariérní rozvoj našich zaměstnanců
 • Podporujeme interní komunikaci ve firmě
 • Podporujeme integraci cizinců
 • Nabízíme pracovní příležitosti pro studenty a absolventy
 • Věnujeme se adaptaci nových zaměstnanců ve firmě
 • Pomáháme nemocným a hendikepovaným
 • Podporujeme organizace zajišťující výchovu a vzdělávání mládeže
 • Nabízíme zajímavé pracovní příležitosti v oblasti hi-tech technologií
 • Nabízíme perspektivní práci v mezinárodním prostředí
 • Pečujeme o spokojenost našich zaměstnanců
 • Podporujeme profesní rozvoj našich zaměstnanců
 • Podporujeme kariérní rozvoj našich zaměstnanců
 • Podporujeme interní komunikaci ve firmě
 • Podporujeme integraci cizinců
 • Nabízíme pracovní příležitosti pro studenty a absolventy
 • Věnujeme se adaptaci nových zaměstnanců ve firmě
 • Pomáháme nemocným a hendikepovaným
 • Podporujeme organizace zajišťující výchovu a vzdělávání mládeže
jste zde: Česky » PRO DODAVATELE » Objednávky

Objednávky

Purchase Orders

Vážení obchodní partneři / Dear business partners,

v návaznosti na organizační změny v rámci naší společnosti tímto zveřejňujeme aktuální seznam schvalovatelů objednávek. / Following the organizational changes within our company, we hereby announce the up-to-date list of PO Approvers.

Pouze osoby uvedené v seznamu níže jsou oprávněny k autorizaci objednávek za společnosti skupiny Foxconn (*). / Only the persons entered in the list below are entitled to authorize purchase orders (PO) on behalf of Foxconn Group entities (*).

Seznam schvalovatelů objednávek platný od 1. ledna 2020: / List of the PO Approvers valid from January 1, 2020:

 1. Alan Heltzel
 2. Aleš Kubišta
 3. Allan Keown
 4. Čestmír Kulíšek
 5. Graeme Strachan
 6. Jacques Maries
 7. Jan Antonín
 8. Jiří Opočenský
 9. Jiří Papakiriakos
 10. Jitka Kratochvílová
 11. Juraj Horváth
 12. Loic Maillot
 13. Marek Jasič
 14. Marian Stuĺák
 15. Martin Radl
 16. Michal Batelka
 17. Nicky Monaghan
 18. Pavel Bartízal
 19. Pavel Kožený
 20. Pavel Paulus
 21. Petr Anton
 22. Petr Škoda
 23. Radek Cerman
 24. Renáta Kliková
 25. Stephen McKenna
 26. Tomáš Bachorik
 27. Tomáš Hlína
 28. Zuzana Dušková
 29. Petr Stehlík
 30. Radka Svobodová

Objednávky nepodepsané či podepsané osobou v tomto seznamu neuvedenou považujte prosím za neautorizované v důsledku nedopatření, popř. překročení oprávnění dané osoby ve smyslu ustanovení § 431 občanského zákoníku. Pokud takovou neautorizovanou objednávku obdržíte, nepřihlížejte k ní a bezodkladně nás prosím kontaktujte. / Please consider any purchase orders unsigned or signed by a person not entered in the list above as unauthorized due to an error or excess of authorization of such person under Section 431 of the Civil Code. Should you receive such unauthorized order, ignore it and please contact us immediately.

V případě jakýchkoliv otázek ohledně objednávek se na nás můžete obrátit prostřednictvím e-mailové adresy orders@foxconn.cz Žádáme vás a doporučujeme využít této možnosti v případě jakýchkoli pochybností. / Should you have any question regarding purchase orders, please do not hesitate to contact us via e-mail orders@foxconn.cz We would like to ask you and recommend you to use this possibility in case of any doubts.

 

(*) Společnosti skupiny Foxconn: / Foxconn Group entities:

FOXCONN CZ s.r.o., IČO: 25938002;

Foxconn European Manufacturing Services s.r.o., IČO: 25965361;

GLOBAL SERVICES SOLUTIONS s.r.o., IČO: 27524850;

Foxconn Europe Digital Solutions s.r.o., IČO: 04390962;

JUSDA Europe s.r.o., IČO: 25957180;

Foxconn Technology CZ s.r.o., IČO: 27516032;

TradeDX s.r.o., IČO: 05861551;

VaultDX s.r.o., IČO: 04345461;

Foxconn 4Tech s.r.o., IČO: 04352416;

Foxconn DRC s.r.o., IČO: 04352475;

Občanský zákoníkem se rozumí zák. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů. / The Civil Code shall mean Act. No. 89/2012 Coll., as amended.

NABÍDKA VOLNÝCH MÍST
AKTUÁLNĚ

<< <  Stránka 2 z 10  > >>

Účast na soutěži INTEL ISEF 2019 v USA nebo studijní cesta do Francie byly hlavní ceny Festivalu vědy a techniky pro děti a mládež, jejíž krajské kolo se konalo 8. a 9. března 2018 ve Výstavním centru IDEON v Pardubicích. Společnost Foxconn je už tradičně generálním partnerem této soutěže a letos tomu nebylo jinak.

Minulý víkend proběhl zatím nejúspěšnější ročník projektu Hrajeme spolu za Pardubice, tentokrát již s pořadovým číslem IV. Během odpoledního programu vyslechli diváci koncert Komorní filharmonie Pardubice a zpěvačky Dashy a poté mohli zhlédnout utkání nejvyšší české basketbalové ligy mezi týmy BK JIP Pardubice a BK Olomoucko. Netradiční spojení basketbalu s vážnou hudbou zafungovalo i letos. Do pardubické Tipsport areny dorazilo téměř 6 tisíc návštěvníků, díky kterým padl divácký rekord nejen akce samotné, jednalo se zároveň o historicky nejvyšší návštěvu utkání NBL. Akce, kterou jako generální partner zaštítila společnost Foxconn, měla také charitativní podtext. Vybralo se téměř 60 tisíc korun, které putovaly na konto osmiletého Adámka z Pardubic.