česky english
nabízíme zajímavé pracovní příležitosti
pečujeme o spokojenost našich zaměstnanců
Nabízíme zajímavé pracovní příležitosti v oblasti hi-tech technologií
Nabízíme perspektivní práci v mezinárodním prostředí
pečujeme o spokojenost našich zaměstnanců
Podporujeme profesní rozvoj našich zaměstnanců
Podporujeme kariérní rozvoj našich zaměstnanců
Podporujeme interní komunikaci ve firmě
Podporujeme integraci cizinců
Nabízíme pracovní příležitosti pro studenty a absolventy
Věnujeme se adaptaci nových zaměstnanců ve firmě
Pomáháme nemocným a hendikepovaným
Podporujeme organizace zajišťující výchovu a vzdělávání mládeže
Nabízíme zajímavé pracovní příležitosti v oblasti hi-tech technologií
Nabízíme perspektivní práci v mezinárodním prostředí
Pečujeme o spokojenost našich zaměstnanců
Podporujeme profesní rozvoj našich zaměstnanců
Podporujeme kariérní rozvoj našich zaměstnanců
Podporujeme interní komunikaci ve firmě
Podporujeme integraci cizinců
Nabízíme pracovní příležitosti pro studenty a absolventy
Věnujeme se adaptaci nových zaměstnanců ve firmě
Pomáháme nemocným a hendikepovaným
Podporujeme organizace zajišťující výchovu a vzdělávání mládeže
 • nabízíme zajímavé pracovní příležitosti
 • pečujeme o spokojenost našich zaměstnanců
 • Nabízíme zajímavé pracovní příležitosti v oblasti hi-tech technologií
 • Nabízíme perspektivní práci v mezinárodním prostředí
 • pečujeme o spokojenost našich zaměstnanců
 • Podporujeme profesní rozvoj našich zaměstnanců
 • Podporujeme kariérní rozvoj našich zaměstnanců
 • Podporujeme interní komunikaci ve firmě
 • Podporujeme integraci cizinců
 • Nabízíme pracovní příležitosti pro studenty a absolventy
 • Věnujeme se adaptaci nových zaměstnanců ve firmě
 • Pomáháme nemocným a hendikepovaným
 • Podporujeme organizace zajišťující výchovu a vzdělávání mládeže
 • Nabízíme zajímavé pracovní příležitosti v oblasti hi-tech technologií
 • Nabízíme perspektivní práci v mezinárodním prostředí
 • Pečujeme o spokojenost našich zaměstnanců
 • Podporujeme profesní rozvoj našich zaměstnanců
 • Podporujeme kariérní rozvoj našich zaměstnanců
 • Podporujeme interní komunikaci ve firmě
 • Podporujeme integraci cizinců
 • Nabízíme pracovní příležitosti pro studenty a absolventy
 • Věnujeme se adaptaci nových zaměstnanců ve firmě
 • Pomáháme nemocným a hendikepovaným
 • Podporujeme organizace zajišťující výchovu a vzdělávání mládeže
jste zde: Česky » O NÁS » GDPR » Informace pro smluvní partnery

GDPR informace pro smluvní partnery

Informace o zpracování osobních údajů:

Správce osobních údajů: Subjekt (viz seznam na třetí straně), se kterým jste uzavřeli smlouvu

Kontaktní údaje správce: GDPRInfo@emea.foxconn.com

Účely zpracování: výběrové řízení na dodavatele zboží nebo služeb a evidence o proběhlém výběrovém řízení, uzavření a plnění smlouvy uzavřené mezi Společností a subjektem údajů, resp. jeho zaměstnavatelem

Právní základ zpracování: a) plnění smlouvy, jejíž je subjekt údajů smluvní stranou, b) oprávněný zájem zaměstnavatele

Oprávněné zájmy správce: evidence o proběhlém výběrovém řízení pro účely interní kontroly i kontroly ze strany orgánů finanční správy a dalších orgánů veřejné správy

Kategorie dotčených osobních údajů: identifikační a kontaktní údaje, fakturační údaje, jméno a příjmení, údaje týkající se pracovního poměru; zvláštní kategorie osobních údajů se nezpracovávají

Příjemce, resp. kategorie příjemců údajů: veřejné orgány (orgány státní moci) v případě potřeby

Úmysl předat údaje do třetí země: není

Doba uložení osobních údajů: po dobu trvání smluvního vztahu a následně po dobu nezbytně nutnou dle platných právních předpisů, popř. do doby naplnění oprávněného zájmu správce

Subjekt údajů bere na vědomí, že poskytnutí osobních údajů je zákonným a/nebo smluvním požadavkem. Subjekt údajů je povinen poskytnout osobní údaje v rozsahu nutném pro účely plnění povinností souvisejících s pracovním poměrem. Důsledky neposkytnutí osobních údajů se řídí právními předpisy.

Subjekt údajů tímto bere na vědomí, že u správce nedochází k automatizovanému rozhodování, vč. profilování.

Subjekt údajů (zaměstnanec) je oprávněn:

 • k přístupu k osobním údajům v rozsahu: sdělení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou nebo nejsou zpracovávány, účel zpracování, kategorie dotčených osobních údajů, příjemci nebo kategorie příjemců, plánovaná doba uložení osobních údajů, existence práva na opravu nebo výmaz osobních údajů nebo omezení zpracování či podání námitky proti zpracování, práva podat stížnost k dozorovému orgánu, informace o zdroji osobních údajů a informace o automatizovaném rozhodování či profilování
 • požádat o opravu nepřesných osobních údajů
 • požádat o výmaz osobních údajů, pokud: a) tyto již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, b) subjekt údajů odvolá souhlas se zpracováním údajů a neexistuje jiný důvod pro jejich zpracování
 • požádat o omezení zpracování osobních údajů, pokud: a) subjekt údajů popírá přesnost osobních údajů, b) zpracování je protiprávní a subjekt údajů nežádá výmaz osobních údajů, nýbrž omezení zpracování, c) správce osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale subjekt údajů je potřebuje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků, d) subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování
 • vznést námitku proti zpracování osobních údajů, pokud zpracování osobních údajů probíhá za účelem ochrany oprávněného zájmu správce
 • žádat přenositelnost osobních údajů, pokud a) je zpracování založeno na základě souhlasu subjektu údajů a b) zpracování je automatizované
 • podat stížnost na zpracování údajů Úřadu pro ochranu osobních údajů

Svá práva můžete uplatnit u správce s uvedením svých identifikačních údajů a s uvedením práv, která uplatňujete (čeho se domáháte) těmito způsoby:

 • Osobně na oddělení Compliance
 • Poštou na oddělení Compliance na adresu správce
 • E-mailem na adresu GDPRInfo@emea.foxconn.com
 • Datovou schránkou

Seznam správců osobních údajů (smluvních partnerů):

 • Foxconn European Manufacturing Services s.r.o., se sídlem U Zámečku 27, Pardubičky, 530 03 Pardubice, IČO: 25965361, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 17934
 • FOXCONN CZ s.r.o., se sídlem U Zámečku 27, Pardubičky, 530 03 Pardubice, IČO: 25938002, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 16095
 • Foxconn Technology CZ s.r.o., se sídlem Kutná Hora – Karlov 245, PSČ 28401, IČO: 27516032, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 149895
 • Foxconn DRC s.r.o., se sídlem U Zámečku 27, Pardubičky, 530 03 Pardubice, IČO: 04352475, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 35677
 • Foxconn 4Tech s.r.o., se sídlem U Zámečku 27, Pardubičky, 530 03 Pardubice, IČO: 04352416, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 35676
 • Foxconn Europe Digital Solutions s.r.o., se sídlem U Zámečku 27, Pardubičky, 530 03 Pardubice, IČO: 04390962, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 35745
 • VaultDX s.r.o., se sídlem Karlov 245, 284 01 Kutná Hora, IČO: 04345461, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 246233
 • JUSDA Europe s.r.o., se sídlem U Zámečku 27, Pardubičky, 530 03 Pardubice, IČO: 25957180, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 17536
 • GLOBAL SERVICES SOLUTIONS s.r.o., se sídlem U Zámečku 27, Pardubičky, 530 03 Pardubice, IČO: 27524850, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 24088
 • TradeDX s.r.o., se sídlem Karlov 245, 284 01 Kutná Hora, IČO: 05861551, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 271821
 • FITA Energy Solutions a.s., se sídlem K Žižkovu 851/4, Vysočany, 190 00 Praha 9, IČO: 07083254, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 23429
NABÍDKA VOLNÝCH MÍST
AKTUÁLNĚ

Stránka 1 z 10  > >>

I v letošním roce proběhlo vyhlášení nejlepšího zaměstnavatele v rámci soutěže Sodexo Zaměstnavatel roku. Společnost Foxconn obhájila prvenství mezi pardubickými zaměstanavateli již počtvrté za sebou.

I letos vyrážel Foxconn hledat talenty na studentské veletrhy. Cílem byl samozřejmě region Pardubice, ale nepropásli jsme ani Prahu nebo Plzeň – i tamější univerzity se stali na jeden den místem setkání studentů a absolventů se zaměstnavateli.